Echo Translations

Översättning

Echo Translations fokuserar

på översättning av texter från engelska och spanska till svenska. Oavsett vilken sorts text ni vill få översatt är ni alltid välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

och offert.

Vi arbeter med SDL Trados Studio 2009.

 

Naturligtvis ingår korrektur-

läsning och granskning vid översättning, men dessa tjänster erbjuds även separat.

Korrekturläsning

Echo Translations erbjuder korrekturläsning av svenska texter, oavsett om det är ett svenskt original eller en text som översatts till svenska. Vid korrekturläsning tittar vi i första hand på grammatik och stavning och rättar eventuella språkfel.

Språkgranskning

Echo Translations erbjuder också språkgranskning av svenska texter. Vid språk-granskning går vi djupare

in i texten och ser även på den i sitt sammanhang. Utöver korrigering av even-

tuella grammatiska fel och stavfel görs även fakta-kontroll och vi ger förslag

alternativ menings-byggnad.

Bygger broar över språkgränser

Echo Translations | Söderkullagatan 8 | 507 63 Borås | 0706-58 58 18 | info@echo-translations.se

Företaget innehar F-skattsedel

Bilder i länkarna Copyright © Martin Benes / 123RF